Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Studerandeforum för arbetsforumredigerad %Y-02-01 kl. 08:35

Organization

ÅA allmänt

Term:

2017-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av fyra studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden (gärna så att alla fyra fakulteter är representanterade) samt två representanter från ÅAS styrelse.

Arbetsforum har fått 26 000 euro i finansiering för ett projekt för att stöda studerandes karriärmöjligheter under corona, gruppen kommer 2021 speciellt att fokusera på hur summan kan användas för att bäst gynna studerande.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter: • Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster. • Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande. • Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha. • Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter