Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Ledningsgrupp för ÅA:s gemensamma ämneslärarutbildningredigerad %Y-08-07 kl. 15:45

Organization

Term:

2015-01-26 - 2018-12-31

Manager :

Vid Åbo Akademi är ämneslärarutbildningen en utbildning som berör alla fakulteter inom ett eller flera ämnen. Ledningsgruppen för ÅA:s gemensamma ämneslärarutbildning behandlar gemensamma ärenden gällande utbildningen i Åbo och Vasa och tar initiativ till utveckling av utbildningen.

Ordförande för ledningsgruppen är den person som dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier utsett till utbildningslinjeansvarig för ämneslärarutbildningen. Alla ämnen vid fakulteterna som utbildar ämneslärare kommer även att ha personalrepresentanter med i gruppen.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter