Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasaredigerad %Y-12-19 kl. 08:53

Organization

Term:

2015-01-30 - 2015-05-31

Manager :

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är för vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

De sittande studentrepresentanterna

Carl-Erik Strandberg

Medlem:
2018-01-12 - 2018-05-31

Ej suppleanter

Pinja Harjunpää

Medlem:
2018-01-12 - 2018-05-31

Ej suppleanter

Johanna Wide

Medlem:
2019-01-17 - 2019-05-31

Ej suppleanter

Elias Harkkila

Medlem:
2019-01-17 - 2019-05-31

Ej suppleanter

Alexander Hindrén

Medlem:
2020-01-23 - 2020-05-31

Ej suppleanter

Axel Sandell

Medlem:
2020-01-23 - 2020-05-31

Ej suppleanter

Trine Lindström

Medlem:
2021-01-18 - 2021-05-31

Ej suppleanter

Amelie Granvik

Medlem:
2021-01-18 - 2021-05-31

Ej suppleanter

Karolina Junell

Medlem:
2022-01-20 - 2022-05-31

Ej suppleanter

Frida Mattsson

Medlem:
2022-01-20 - 2022-05-31

Ej suppleanter

Professorerna

Universitetets representanter