Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasaredigerad %Y-01-09 kl. 08:24

Organization

Term:

2015-01-30 - 2015-05-31

Manager :

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är för vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Det är önskvärt att de två representanterna kommer från olika ämnen för att diskussionen i gruppen ska bli så mångsidig so m möjligt.

Gruppen håller sitt första möte 19.1.

I intresseanmälan får du gärna skriva in minst följande: - vilket/vilka ämnen du studerar - varför du vill vara med i gruppen

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter