Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Årsfestmarskalkredigerad %Y-05-04 kl. 14:28

Organ

Årsfestmarskalk

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-09-12

Ansökningstid

2016-09-12 - 2016-10-05

Verksamhetsperiod

2016-10-07 - 2017-02-28

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Kårstyrelsens möte 7.10.2016

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2017 kommer årsfesten att firas den 18 februari i Åbo. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2016. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Arvodet för årsfestmarskalken är 400 euro. Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 5.10.2016 kl. 23.59.