Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Studiestödsnämndenredigerad %Y-08-07 kl. 15:47

Organization

Term:

2014-08-01 - 2016-07-31

Manager :

Åbo Akademis studiestödsnämnd har som uppgift att kontrollera framskridandet av de studerandes studier samt att ge bestående direktiv över hur ärenden i enstaka fall behandlas och avgörs.

Studiestödsnämnden beslutar bland annat om: 1) Avslag på anhållan om studiestöd, avbrott i studiestödet eller återkrav av studiestöd då framgången i studierna inte anses motsvara bestämmelserna 2) Frångående av återkrav av studiestödsförmån 3) Förlängning av studiestödstiden för resten av studietiden åt en studerande som redan erhållit maximistödet för erläggande av en högre högskoleexamen

Om studiestödsnämnden stadgas i lagen om studiestöd (65/1994) och förordningen om studiestöd (260/1994).

För studiestödsnämndens närmare uppgifter, se även reglemente för studiestödsnämnden vid Åbo Akademi (2009).

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter