Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

ICT-service referensgrupp för studeranderedigerad %Y-04-24 kl. 11:00

Organ

ICT-service referensgrupp för studerande

Sökes

8 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2023-03-20

Ansökningstid

2023-03-20 - 2023-05-11

Verksamhetsperiod

2023-04-12 - 2024-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS styrelses möte 12.5. 2023

Åbo Akademis ICT-service utvecklar kontinuerligt sin service. Som stöd för arbetet med att erbjuda rätt verktyg och en smidig studievardag för ÅA-studerande vill ICT-service starta en referensgrupp för studerande. Referensgruppen samlas några gånger per år och studenterna får säga sin åsikt om aktuella projekt och komma med egna önskemål.

Till gruppen hoppas vi hitta studerande från alla fakulteter och båda orterna. Både IT-entusiaster och helt vanliga studerande som inte har en stor passion för digitalisering behövs i gruppen för mångsidiga diskussioner och bred representation. Alla från första årets studerande till längre hunna är välkomna att söka.

Gruppen samlas då det finns något konkret att ta ställning till och ICT-service är måna om att arbetet ska kännas meningsfullt och roligt för de studenter som vill vara med.

I din intresseanmälan får du gärna berätta vad du studerar och varför du vill vara med.

Har du frågor om uppdraget? Hör gärna av dig till studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.