Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Arbetsgrupper för hållbarhet i ÅA:s verksamhet: synlighetsgruppenredigerad %Y-04-03 kl. 12:44

Organ

Arbetsgrupper för ÅA:s hållbarhetsarbete

Sökes

2 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2023-03-20

Ansökningstid

2023-03-20 - 2023-04-11

Verksamhetsperiod

2023-04-12 - 2024-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS styrelses möte 12.4.

STUDERANDE SÖKS ÄNNU TILL GRUPPEN FÖR SYNLIGHET

Åbo Akademi har år 2023 inlett arbetet med att strukturera och utveckla arbetet med FN:s hållbarhetsmål i de olika delarna av verksamheten. Arbetet leds av direktör för säkerhet och hållbarhet Stefan Willför och en ledningsgrupp för hållbarhetsarbetet där ÅAS styrelsemedlem Kajsa Viitamäki är medlem.

Under ledningsgrupper kommer tre arbetsgrupper att jobba med olika teman.

1) Arbetsgruppen för undervisning, leds av pedagogisk utvecklare Anna Granberg. Förutom professorer och lärare ska även minst två studerande delta i gruppen. Gruppen arbetar med hur hållbarhetsmålen ska synas i alla ÅA-examina, vad är nuläget, vilket stöd behöver lärarna, behövs det nya kurser, finns det möjliga samarbeten med Novia eller inom något närverk. Till denna grupp har två studeranderepresentanter valts.

2) Arbetsgruppen för campus och beräkningar, leds av direktör för fastighetsservice Timo Bäckman. Förutom lärare och personal ur ÅA:s förvaltning ska också minst två studerande delta i gruppen. Gruppen jobbar med praktiska frågor på campus och beräkningar av den inverkan den nuvarande verksamheten har, förslag på vilka beräkningar som ska göras gällande koldioxidavtryck, vilken data som finns tillgänglig, ge förslag på åtgärder som kan minska avtrycka, lista det som redan gjorts, fundera på samarbete med Novia och eventuella andra parter. Till denna grupp har två studeranderepresentanter valts.

3) Arbetsgruppen för synlighet, leds av kommunikationschef Thurid Eriksson. Gruppens uppdrag är att komma med idéer för hur hållbarhetsarbetet ska kommuniceras till alla inom ÅA. En kommunikationsstrategi för hållbarhet utarbetas. Synligheten på webben utvecklas i samarbete med de andra grupperna.

Studerande som är intresserade av att delta i arbetsgrupp 3:s verksamhet får gärna meddela intresse och berätta lite om dig själv, vad du studerar och om det är något tema inom hållbarhet du är speciellt kunnig inom eller intresserad av förutom att jobba med arbetets synlighet inom och utanför ÅA. Förhandskunskaper i universitetsförvaltning behövs inte, ett intresse för hållbarhetsfrågor och kommunikation är det viktigaste.

Har du frågor om uppdraget? Hör gärna av dig till studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.