Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Jämställdhetskommitténredigerad %Y-01-09 kl. 16:11

Organ

Jämställdhetskommittén

Sökes

2 ordinarie medlem, 2 suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2021-11-29

Ansökningstid

2021-11-29 - 2021-12-12

Verksamhetsperiod

2022-01-01 - 2024-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS styrelses möte 15.12. 2021

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade för utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, jämställdhetsfrämjande arbete på campus och evenemang som engagerar hela eller delar av akademis personal och studerande. Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en särskild uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de behov som finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk funktionsförmåga.

ÅAS styrelse håller korta intervjuer med kandidaterna i Zoom eftermiddagen måndag 13.12. 2021. Studentombud Petra Lindblad sköter bokningen av dessa och kan även svara på frågor om uppdraget och valet; petra@studentkaren.fi.