Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)redigerad %Y-11-17 kl. 10:48

Organ

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

Sökes

inga ordinarie medlem, en suppleant

Datum då ansökningen öppnas

2020-10-21

Ansökningstid

2020-10-21 - 2020-11-01

Verksamhetsperiod

2021-01-01 - 2021-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS fullmäktiges möte 2.11.2020

Stiftelsen Vasa studiebostäder har i 40 år varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har ca 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler.

VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen har åtta medlemmar. Vasa stad väljer tre av styrelsemedlemmarna, student- och studerandekårerna väljer tre medlemmar och VOAS hyresgäster väljer två. Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår åt gången. Åbo Akademis Studentkår och Studerandekåren Novium innehar ett gemensamt mandat i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder. För varje styrelsemedlem väljs också en personlig suppleant.

Styrelseposten är arvoderad.

Novium har en ordinarie medlem i styrelsen och ÅAS väljer en personlig suppleant.