Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Studerandeforum för arbetsforumredigerad %Y-04-05 kl. 12:52

Organ

Studerandeforum för arbetsforum

Sökes

3 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2019-01-07

Ansökningstid

2019-01-07 - 2019-04-04

Verksamhetsperiod

2019-04-05 - 2020-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS styrelses möte 5.4.2019

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av tre studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden samt två representanter från kårstyrelsen.

Verksamhetsorten är Åbo och gruppen har 2-3 träffar årligen.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter:

• Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster.

• Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande.

• Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha.

• Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

Då du lämnat in ansökan får du en bekräftelse i din abo.fi-e-post. Om du inte får en bekräftelse; kontakta studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi