Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Årsfestmarskalk för ÅAS99redigerad %Y-11-06 kl. 10:26

Organ

Årsfestmarskalk

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2017-08-14

Ansökningstid

2017-08-14 - 2017-11-02

Verksamhetsperiod

2017-11-03 - 2018-02-28

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Kårstyrelsens möte 3.11

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2018 kommer årsfesten att firas den 17 februari i Vasa. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2017. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Arvodet för årsfestmarskalken är 400 euro. Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 2.11.2017 kl. 23.59.

Frågor om uppdraget kan riktas till generalsekreterare Helen Honkasaari, gs@studentkaren.fi.