Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Åbo Akademis styrgrupp för motionredigerad %Y-06-02 kl. 13:20

Organ

Åbo Akademis styrgrupp för motion

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-05-11

Ansökningstid

2016-05-11 - 2016-05-19

Verksamhetsperiod

2016-05-20 - 2016-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Åbo Akademis Studentkårs styrelsemöte 20.5.2016

Åbo Akademi har en styrgrupp för motionsverksamhet som består av sex medlemmar varav två studentrepresentanter är från ÅA (en från Åbo och en från Vasa) och en från Novia. De andra medlemmarna i gruppen representerar arbetshälsovården, arbetsgivaren samt arbetstagarna.

Till styrgruppens uppgifter hör att: 1) främja motionsverksamheten vid Åbo Akademi och Novia genom att aktivt planera, utveckla och informera om motionsverksamheten för såväl studerande som personal, 2) uppmärksamma olika målgruppers behov av konditionsfrämjande program och aktiviteter, 3) till förvaltningsämbetet göra framställning om fastställande av motionsavgifter, 4) årligen rapportera till förvaltningsämbetet samt göra framställning om nödvändiga medel.