Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Åbo Akademis Studiestödsnämndredigerad %Y-06-02 kl. 13:18

Organ

Studiestödsnämnden

Sökes

3 ordinarie medlem, 3 suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-04-25

Ansökningstid

2016-04-25 - 2016-04-27

Verksamhetsperiod

2016-08-01 - 2018-07-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Fullmäktigemöte 12.5.2016

Åbo Akademis studiestödsnämnd har som uppgift att kontrollera framskridandet av de studerandes studier samt att ge bestående direktiv över hur ärenden i enstaka fall behandlas och avgörs.

Studiestödsnämnden beslutar bland annat om:
1) Avslag på anhållan om studiestöd, avbrott i studiestödet eller återkrav av studiestöd då framgången i studierna inte anses motsvara bestämmelserna
2) Frångående av återkrav av studiestödsförmån
3) Förlängning av studiestödstiden för resten av studietiden åt en studerande som redan erhållit maximistödet för erläggande av en högre högskoleexamen

Om studiestödsnämnden stadgas i lagen om studiestöd (65/1994) och förordningen om studiestöd (260/1994).

För studiestödsnämndens närmare uppgifter, se även reglemente för studiestödsnämnden vid Åbo Akademi (2009).

Ansökan ska innehålla intressemotivering, matrikelnummer samt telefonnummer. Vid behov kommer intervjuer att ordnas av kårfullmäktiges valutskott 28.4 kl. 12-16 enligt de sökandes preferenser.