Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

MARKNADSFÖRINGSKOORDINATORredigerad %Y-03-16 kl. 10:05

Organ

Marknadsföringskoordinator

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-01-07

Ansökningstid

2016-01-07 - 2016-02-05

Verksamhetsperiod

2016-02-05 - 2016-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Marknadsföringskoordinatorn väljs på kårstyrelsens möte fredagen 19.2.2016.

Tycker du om att knyta kontakter, förhandla och jobba enligt din egen tidtabell? Åbo Akademis Studentkår söker nu en marknadsföringskoordinator för år 2016 med placeringsort i Vasa. Arbetet inleds i februari.

Koordinatorn har som uppgift att utveckla och utvidga Studentkårens företagssamarbete, knyta kontakter mellan ÅAS och regionernas affärsliv och förhandla om olika sponsoreringsavtal.

Till marknadsföringskoordinatorns uppgifter hör även annonsförsäljning till Studentkårens olika publikationer (åtminstone Gulnäbbsguiden och Guide for International Students) och evenemang (åtminstone Gulnäbbsakademin).

Marknadsföringskoordinators arvode är 20 % provision av de intäkter som införskaffas via samarbetsavtal. För fleråriga avtal betalas provision per år. Arbetet sker självständigt.

ÅAS erbjuder ett intressant och utmanande arbete i en ungdomlig och kreativ arbetsmiljö. Arbetet kräver djärvhet och initiativrikedom. Av de sökande förutsätts erfarenhet av motsvarande uppgifter, kännedom om studentkårens verksamhet och verksamheten vid ett universitet, förmåga att uttrycka sig flytande i tal och skrift på båda inhemska språken

Ansökan ska innehålla matrikelnummer och intressemotivering.

Eventuella frågor kan riktas till Studentkårens generalsekreterare Linda Lindholm, 02-215 4652, eller gs-karen@abo.fi.