Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS)redigerad %Y-04-01 kl. 15:47

Organ

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

Sökes

inga ordinarie medlem, en suppleant

Datum då ansökningen öppnas

2015-10-16

Ansökningstid

2015-10-16 - 2015-10-27

Verksamhetsperiod

2016-01-01 - 2016-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Suppleanten väljs på kårfullmäktiges möte onsdag 27.10.2015.

Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS) har i 40 år varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har ca 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. Den årliga omsättningen är ca 10,4 milj.euro.

VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen har åtta medlemmar. Vasa stad väljer tre av styrelsemedlemmarna, student- och studerandekårerna väljer tre medlemmar och VOAS hyresgäster väljer två. Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår åt gången. Åbo Akademis Studentkår och Studerandekåren Novium innehar ett gemensamt mandat i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder. För varje styrelsemedlem väljs också en personlig suppleant.

Styrelseposten är arvoderad.