Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Servicestyrgruppen SESGredigerad %Y-10-31 kl. 13:22

Organization

Aalto - Aalto

Term:

Manager :

Bereder, koordinerar och följer upp strategiska och operativa ärenden för gemensamma tjänster. Koordinerar och bereder implementeringen av strategin för gemensamma tjänster: 1. Bereder ärenden för serviceportfolien, - utbudet och - nivån samt serviceorganisationen 2. Stöder utvecklandet av användarorienterad service 3. Delar god praxis och koordinerar genomskärande aktiviteter och projekt. 4. Följer upp servicefunktionerna under ledning av PMT.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter