Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Aalto Management Team AMT redigerad %Y-12-18 kl. 13:19

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Aalto-universitetets ledningsgrupp (Aalto Management Team, AMT) består av professorrådets ordförande, medlemmar i den operativa ledningsgruppen (President’s Management Teamm PMT), Aalto-universitetets studentkår (AUS) och Aalto-universitetets doktorandförening (Aallonhuiput), samt representanter för arbetstagarföreningar och Aalto University Campus and Real Estate ACRE. Ledningsgruppen sammanträder före Aalto-universitetets styrelsemöten, och föredragningslistan består av mötesinformation och styrelsemötets beslutspunkter. Ledningsgruppens syfte är att befrämja transparens och dialog i den beslutsfattandeprocess som gäller universitetets utveckling och att befrämja att den akademiska gemenskapen förbinder sig till de gemensamma besluten. Rektor Ilkka Niemelä är ledningsgruppens ordförande.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter