Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för campusutveckling (CDSG)redigerad %Y-12-18 kl. 13:38

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Arbetsgruppens uppgifter: 1. Bereder, koordinerar och följer planeringen och genomförandet av campusprogrammet: campusets vägkarta, universitets- och ekosystemcampusprojekt, campusets varumärke och identitet, ett digitalt campus. 2. Ger vägledning för användarorienterad serviceutveckling 3. Delar de bästa verksamhetsformerna och drar upp riktlinjerna för genomskärande aktiviteter och projekt. 4. Rapporterar till PMT.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter