Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Aalto Ventures Program (AVP) -styrgruppredigerad %Y-10-25 kl. 13:56

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2019-02-08 - 2019-12-31

Manager :

Aalto Ventures Program (AVP) -styrgrupp 1) styr AVP-verksamheten på strategisk nivå 2) försäkrar att AVP-verksamheten är i linje med universitetets gemensamma mål och övriga uppdrag gällande det.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter