Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för undervisning och inlärning (LeSG)redigerad %Y-12-18 kl. 13:44

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Learning steering group (LESG) sammanför undervisningsansvariga prodekaner och cheferna för studieärenden till en grupp som leds av universitetets undervisningsansvariga prorektor. Gruppens uppgifter är: 1. Förbereda och koordinera verkställandet av universitetets strategi och gemensamma åtgärder som gäller utbildningen. 2. Bereda utbildningsärenden för universitetets akademiska kommitté, rektorns arbetsgrupp och provostens operativa grupp. 3. Leda verkställandet av inlärningsrelaterade strategiska uppgifter. 4. Koordinera gemensamma undervisningsutvecklingsprojekt. 5. Erbjuda en plattform för att dela skolornas goda praxis. 6. Effektivera förenhetligandet av inlärningsprocesser och -funktioner. 7. Koordinera kvalitetsledning av utbildningen, leda utvecklingsarbetet för undervisningen och LES:s (inklusive utvecklande av resultatindikatorer). 8. Administrera bestående och temporära arbetsgrupper för undervisning och inlärning. AUS har en representant och en suppleant i LESG.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter