Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Helsinki Graduate School of Economics direktionredigerad %Y-10-29 kl. 13:10

Organization

Kauppakorkeakoulu - Kauppakorkeakoulu

Term:

2018-03-09 - 2019-12-31

Manager :

Direktionens uppdrag är att styra och övervaka GSE:s ekonomi och fungera som rådgivare i planeringen av forskningen och undervisningen. Dessutom godkänner den verksamhetsberättelsen, utser direktionens representanter i rekryteringsprocesserna och kallar medlemmarna till den vetenskapliga styrgruppen och den nationella styrgruppen.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter