Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Urban Studies and Planning Programme Committeeredigerad %Y-10-31 kl. 13:13

Organization

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Term:

2018-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter