Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknikredigerad %Y-10-31 kl. 11:44

Organization

Aalto-universitetet - Kemian tekniikan korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik består av högskolans ledning, institutionernas ledning och servicecheferna. Ledningsgruppen diskuterar operativa ärenden och utför beredningsarbete som stöder beslutsfattandeorgan.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter