Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Learning Steering Group ICTredigerad %Y-10-15 kl. 16:42

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Gruppen stöder den strategiska utvecklingen av digitala lösningar för inlärning och undervisning och portfolieledningen för inlärningstjänster.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter