Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Ledningsgruppen av Institutionen för bioprodukter och bioteknikredigerad %Y-10-30 kl. 11:28

Organization

Aalto-universitetet - Kemian tekniikan korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter