Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Arbetsgruppen för doktorandutbildning DEWGredigerad %Y-12-18 kl. 13:52

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Rektorn har tillsatt en arbetsgrupp för doktorandutbildningen vid Aalto-universitetet med uppgiften att utveckla universitetets doktorandutbildning, diskutera gemensamma frågor inom doktorandutbildningen och bereda universitetets riktlinjer.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter