Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för öppna universitetetredigerad %Y-12-18 kl. 13:34

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Styrgruppen för öppna universitetet styr och planerar öppna universitetets verksamhet och utvecklar praxis.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter