Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutionsredigerad %Y-10-31 kl. 13:11

Organization

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Term:

2016-10-01

Manager :

Programkommittén ska 1) lägga fram förslag för högskolans akademiska kommitté om utbildningsprogrammets innehåll, examenskrav och antagningskriterier, 2) utse de personer som godkänner kandidatavhandlingar, 3) fatta beslut om magisteravhandlingarnas ämnen och handledare, 4) bedöma magisteravhandlingarna, 5) bestämma om utvecklingen av examensprogrammen så att undervisningens kvalitet och hanteringen av respons säkerställs, och 6) utföra andra uppgifter den åläggs av dekanus eller i examensbestämmelserna.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter