Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Kvalitetsgruppen vid högskolan för kemiteknikredigerad %Y-10-31 kl. 11:52

Organization

Aalto-universitetet - Kemian tekniikan korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Dekanus ansvarar för högskolans kvalitetssäkringssystem som helhet. Utvecklingschef ansvarar för samordningen av kvalitetsarbetet vid högskolan. Högskolans kvalitetsgrupp stöder dekanus i kvalitetssäkringen genom att sköta den praktiska tillämpningen av kvalitetssäkringens delområden (bl.a. rapportering, dokumentation) vid institutionerna och i servicefunktionerna.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter