Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen Digital Aalto (DASG)redigerad %Y-12-18 kl. 13:36

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Gruppen styr, bereder, koordinerar och följer upp strategiska och operativa ärenden som gäller gemensam digitalisering vid Aalto: 1. Ärenden gällande färdplanen för digitalisering, arkitektur, projektportfolie, investeringar och förändringsärenden 2. Akademisk styrning gällande Färdplan för digitalisering och IT-arkitektur. 3. Övervakning och rapportering av aktiviteter för Färdplanen för digitalisering. 4. Att följa PMT:s strategiska beslut och styrning på områdena för ICT, data, IT-arkitektur och cybersäkerhet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter