Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för konstnärlig verksamhet (AASG)redigerad %Y-12-18 kl. 15:00

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Styrgruppen för konstnärlig verksamhet AASG: 1. Bereder och koordinerar verkställandet av universitetets strategi gällande konst och kreativ praxis. 2. Bereder och diskuterar ärenden som hör till beslutanderätten för prorektorn med ansvar för konst och kreativ praxis samt ger förslag till Aalto-universitetets beslutsfattandeorgan. 3. Tillsätter, leder och koordinerar arbetsgrupper för konst och kreativ praxis. 4. Diskuterar utvecklandet av konst och kreativ praxis samt strategiska initiativ med skolorna, akademiska personalen, studeranden och Aaltos ledning 5. Delar och utvecklar goda konstnärliga verksamhetsformer och kreativ praxis mellan skolorna och vetenskapsområdena.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter