Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för forskning och innovationsverksamhet (RISG)redigerad %Y-12-18 kl. 13:53

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Studentrepresentanterna i styrgruppen är doktorander.

Styrgruppen för forskning och innovationer (RISG) är en arbetsgrupp som behandlar operativa och strategiska frågor för forskning, innovationsverksamhet och doktorandutbildning, vilka förutsätter universitetsomfattande ställningstaganden, riktlinjer eller rekommendationer.

RISG:s uppgifter: 1) Bereda och diskutera ärenden som beslutas av den forskningsansvariga eller innovationsansvariga prorektorn eller av övriga organ vid Aalto-universitetet. 2) Ge akademisk handledning för tjänster som stöder forskning och innovationer. 3) Förmedla meddelanden till skolorna, Aaltos ledning, personal och studerande. 4) Dela den bästa praxisen mellan skolorna samt diskutera strategiska initiativ mellan skolorna.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter