Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaperredigerad %Y-10-31 kl. 09:26

Organization

Insinööritieteiden korkeakoulu - Insinööritieteiden korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Gruppen fungerar som en styrgrupp dvs. den utvecklar och utvärderar genomförandet av kandidatprogrammen. På mötena diskuteras förhållandevis fritt om kandidatprogrammet på program- och kursnivå.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter