Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Leadership Team vid Högskolan för konst, design och arkitekturredigerad %Y-10-30 kl. 12:00

Organization

Aalto-universitetet - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Ledningsgruppen vid Högskolan för konst, design och arkitektur består av dekanus och två vice dekaner, institutionernas direktörer och utvecklingschefen, controllern och HR-chefen samt en studentmedlem. Ledningsgruppen ansvarar för skolans innehålls- och strategiutveckling och stöder dekanus. Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter