Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för programmet Creative Sustainabilityredigerad %Y-12-18 kl. 14:56

Organization

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Styrgruppen för programmet Creative sustainability behandlar det praktiska genomförandet av programmet. Programmet är gemensamt för flera högskolor och studentmedlemmen ska studera inom utbildningsprogrammet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter