Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Kvalitet- och jämställdhet gruppenredigerad %Y-10-15 kl. 16:54

Organization

Aalto-universitetet - Perustieteiden korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Kvalitetsgruppen vid SCI har i uppgift att samordna kvalitetsarbetet i anslutning till högskolan.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter