Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Programgruppen för kandidatprogrammet i ekonomiredigerad %Y-10-31 kl. 09:29

Organization

Kauppakorkeakoulu - Kauppakorkeakoulu

Term:

2018-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter