Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för magisterprogram vid högskolan för ingenjörsvetenskaperredigerad %Y-10-31 kl. 09:24

Organization

Insinööritieteiden korkeakoulu - Insinööritieteiden korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Gruppen fungerar som en styrgrupp dvs. den utvärderar och utvecklar genomförandet av magisterprogrammen. På mötena diskuteras förhållandevis fritt om magisterprogrammet på program- och kursnivå.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter