Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Högskola för konst, design och arkitekturs kvalitetsgruppredigerad %Y-10-31 kl. 13:32

Organization

Aalto-universitetet - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Kvalitetsgruppen är tillsammans med högskolans ledning ansvarig för utvecklingen av kvalitetssäkringssystem.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter