Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskapredigerad %Y-10-30 kl. 11:53

Organization

Aalto-universitetet - Perustieteiden korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Kommitténs uppgift är att delta i utvärderingen av undervisningsportföljer vid Tenure track-rekryteringarna och -bedömningarna.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter