Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Utbildningsrådet för för teknisk fysik och matematikredigerad %Y-10-30 kl. 11:47

Organization

Aalto-universitetet - Perustieteiden korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) Ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) Utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar. 3) Besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare. 4) Bedöma diplomarbeten. 5) Besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. 6) Utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter