Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Kvalitetsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaperredigerad %Y-12-18 kl. 14:11

Organization

Insinööritieteiden korkeakoulu - Insinööritieteiden korkeakoulu

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Gruppen bereder åtgärder och beslut i anslutning till kvalitetssäkring inom undervisningen och lägger fram initiativ och förslag för frågor som gäller undervisningskvaliteten. Kvalitetsgruppen kan också ge utlåtanden vid högskolan i olika ärenden som gäller undervisningen.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter