Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Akademisk kommitté för elektroteknikredigerad %Y-10-30 kl. 12:07

Organization

Aalto-universitetet - Sähkötekniikan korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter