Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Utbildningsrådet för kemiteknikredigerad %Y-10-30 kl. 11:27

Organization

Aalto-universitetet - Kemian tekniikan korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4) bedöma diplomarbeten; 5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter