Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanenredigerad %Y-10-19 kl. 18:11

Organization

Aalto-universitetet - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Työryhmä vastaa opetuksen laatuun ja kehittämiseen, sujuvaan opiskeluun sekä opetusosaamisen arviointeihin liittyvistä asioista.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter