Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Utbildningsgrupp för arkitekturredigerad %Y-10-30 kl. 12:04

Organization

Aalto-universitetet - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Utbildningsgrubbets uppgift är att 1. göra framställningar om utbildningsprogrammens läroplaner till fakultetsrådet 2. bestämma ansvariga lärare för kandidatseminarier samt övervakare och handledare av diplomarbete, och bedöma diplomarbeten 3. godkänna examina med undantag av licentiat- och doktorsexamina 4. behandla andra utdelade ärenden

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter