Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Restaurangkommitténredigerad %Y-12-18 kl. 13:48

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Förutom studentrepresentanter, består restaurangskommittén av personalrepresentanter, arbetsgivarens representanter (ordförande och sekreterare) och tjänsteproducenter. Kommittén samordnar och genomför årligen en mätning av kundtillfredsställelse och går igenom resultat tillsammans med tjänsteproducenter. Syftet är att aktivt tillsammans med tjänsteproducenterna utveckla restauranger.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter