Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Examensnämndenredigerad %Y-12-18 kl. 13:58

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Examensnämndens uppgift är att behandla rättelsebegäran angående studentprestationer samt behandla rättelsebegäran gjorda på grund av i universitetslagens 82 § stadgade rättelsebegäran.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter