Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Entrepreneurship Programme Committeeredigerad %Y-12-12 kl. 10:56

Organ

Entrepreneurship Programme Committee

Sökes

en ordinarie medlem, en suppleant

Datum då ansökningen öppnas

2018-10-31

Ansökningstid

2018-10-31 - 2018-12-11

Verksamhetsperiod

2019-01-01 - 2019-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Programme Committee supports the program leader in planning and conducting the programme.