Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Utbildningsrådet för magisterprogrammet Urban studies and planningredigerad %Y-01-24 kl. 12:19

Organ

Urban Studies and Planning Programme Committee

Sökes

3 ordinarie medlem, 3 suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2018-10-31

Ansökningstid

2018-10-31 - 2018-12-11

Verksamhetsperiod

2019-01-01 - 2019-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4) bedöma diplomarbeten; 5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.